85. عین ما !

   گل هایت خشک شدند ....

                                 عین ما ...‌                               رنگ زیبایشان تیره شده ...

                                                               عین ما ...


‌   
                                                                 دیگر بوی خوشی ندارند...

                                                                                             عین ما ...  
 


     گرد و خاک گرفتند... کدر شدند... دور انداختنی شدند و

                                                
                                                                 دیگر فقط در خاطرات می مانند...

                                                                                       
                                                                                              عین عین ما !

/ 0 نظر / 16 بازدید