88.ساربان سرگردان ..

بین راه ها گم شده ای ...
نه میدونی چی میخوای ... نه میدونی چی درسته ...نه میدونی چه تصمیمی بگیری درست تره ...

هاج و واج اطرافت رو نگاه میکنی و روز ها رو شب میکنی ...

بهت میگن کمک بگیر ... میگن از بلد راه بپرس ...
برات یه کم سخته ولی میری و میپرسی ...

بلد میگه تا اینجا رو درست اومدی ...میگه ادامه بده ... 
میگه من تجربه دارم ... مثل تو زیاد دیده ام ، برو ... برو ادامه بده ...

ترس هات هتوز زیادن ولی انگار دلت یه کم قرص میشه ...
یه از تو بهترون گفته راهت درسته ...


میری و میری و میری ...

مقصد هنور معلوم نیست ...

ولی تو با وجود همه خستگیت باز ادامه میدی ..

تا تو دلت شک میفته میگی آخه بلد گفته درسته ...


گذشت و گذشت ..


یه روزی رسید که فهمیدی بلد خیلی وقته فهمیده تو داری اشتباه میری ..

گفته به گوشت برسونن...

ولی کسی دلش نیومده بهت بگه ...

رشته وصلتو پاره کنه ..

امیدتو ازت بگیره ...


و تو حالا فهمیده ای که خیلی وقته پشتت خالیه ..

خیلی وقته داری اشتباه میری ...

و تو        

    سردت میشه..

                    میترسی ...

                                  میشینی ...

                                                وا میدی ...

/ 1 نظر / 30 بازدید
Payam

[ناراحت]