89.پایان را تو رقم بزن ...

هر بار که می بینمت ،مى خواهم سیر نگاهت کنم

اگر آخرین بار باشد چه؟؟

هر بار که میبوسیم ،میخواهم عمیقا در ذهنم حک کنمش

اگر آخرین بار باشد چه؟؟


اینجا که ما رسیده ایم بن بست است..

هاج و واج به دیوار روبه رویمان نگاه میکنیم...

در دل میگوییم کاش فرو بریزد...

اما ...


ما جسارت بازگشت نداریم،دل پریدن از دیوار را نیز...

این پا آن پا میکنیم خسته شده ایم ...


اشکهایم این روزها زیر باران های پاییزی گم میشوند...

می ترسم ...

به گمانم این پاییز می خواهد داستان جدایی را سر بگیرد ...


بودن در کنارت معنای آرامش است اما آرزوهایم را چه کنم ؟!

می خواهی بالهایم را بچینم و بلند پروازی نکنم؟

اگر ماندم و گوشه ای دلم پژمرد چه؟


من می ترسم ، از روز هایی که نیامده اند ...

می ترسم از نبودنت ، رفتنت...

می ترسم از بودنت ، ماندنت ...


                                       نای ماندن ندارم.... پای رفتن نیز ... 


                                                    فصل آخر این قصه را

                                                                              هر آنچه هست

                                                                                             تو بنویس ...


                                                                                               من میترسم ...

/ 0 نظر / 44 بازدید